Home Diễn đàn Phong cách sống OFFLINE 99 XE VF 9 Trả lời cho: OFFLINE 99 XE VF 9

  • Sơn Nguyễn Tùng

    15 VF Points
    Thành viên
    12/12/2023 lúc 06:35

    Ban tổ chức rất chuyên nghiệp, các chủ xe thân thiện, cởi mở, nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sử dụng xe. Rất mong Hội anh em VF9 miền bắc tiếp tục phối hợp với cộng đồng Vinfast tổ chức nhiều sự kiện để anh chị em chủ xe có thêm nhiều trải nghiệm với chiếc xe của mình. Cảm ơn ban Tổ chức!