Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    12/12/2023 lúc 08:52

    VF cũng nên nhanh chút cho ae đỡ khổ. Đã mua là dùng, chấp nhận xe VF mới đã là có nhân văn nhiệt guyết và tin VF. Nhưng những cải tiến thì lại chưa được dùng mà ông VF đem những cái cải tiến tốt nhất từ phản hồi của ae tiên phong đi lắp cho xe mới thế mới cay chứ….vì sao VF lại làm thế, liệu người tiên phong có chạnh lòng