Home Diễn đàn Đánh giá xe pin catl trên vf9 Trả lời cho: pin catl trên vf9

  • Văn Phạm

    150 VF Points
    Thành viên
    12/12/2023 lúc 09:07

    Bạn đọc HDSD sẽ có thông tin về pin xe nhé. Như VF8 thì không hơn nhiều (82kwh so với 87.7kwh) nhưng gầm xe bản pin CATL lại thấp hơn so với pin SDI