Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Thông tin về pin mới cho VF8 Trả lời cho: Thông tin về pin mới cho VF8

  • Khoa Tran

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    12/12/2023 lúc 10:16

    Em thấy cũng k có vấn đề gì lắm, Bao giờ VinFast cho đổi Pin thì em vẫn cân nhắc, thêm khoảng 50km/lần sạc cũng hỗ trợ đi đường xa khá nhiều rồi.