Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Hùng Đào Mạnh

    50 VF Points
    Thành viên
    12/12/2023 lúc 10:36

    879.5, tốc độ TB 60 km/h, điều hòa 22 độ quạt gió 2-3, phanh tái sinh cao, lốp bơm theo tiêu chuẩn SX; mình thấy ổn mà…