Home Diễn đàn VF 7 Cảm nhận sau khi nhìn trực tiếp và lái thử VF7 Trả lời cho: Cảm nhận sau khi nhìn trực tiếp và lái thử VF7

  • Khải Lương Quang

    150 VF Points
    Thành viên
    13/12/2023 lúc 16:54

    Cái phím piano em thấy dùng hơi bất tiện 1 xíu, e34 chơi núm xoay linh hoạt hơn, cũng tiện tay. Hay là do đi e34 nhiều nên mới cảm giác vậy. Kiếm cái thủ tục đầu tiên quất 1 con VF7 xem nó có quen tay ko 🤣