Home Diễn đàn VF 8 Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    13/12/2023 lúc 18:11

    Cả năm ae mình trải nghiệm đã đóng góp cho VF rất nhiều cải tiến tốt và mới. Vậy sao xe mình kg được ưu tiên