Home Diễn đàn Tâm sự Trạm sạc không còn là thách thức cho xe điện tại Việt Nam Trả lời cho: Trạm sạc không còn là thách thức cho xe điện tại Việt Nam

 • Hợp Hoàng Văn

  15 VF Points
  Thành viên
  13/12/2023 lúc 18:21

  Đỗ chiếm 2 vị trí, nhưng lấy cổng sạc ở vị trí bên ngoài, tổng cộng 1 mình anh chiếm 3 trụ sạc, mệt mỏi thật sự. Dù chỉ là số ít, nhưng đề nghị GSM giáo dụ lại tài xế(nhất là tài xe mới) về cách sữ dụng trạm sạc, tránh ảnh hưởng đến người khác.

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 5 tháng, 1 tuần trước by  Hợp Hoàng Văn.