Home Diễn đàn VF 8 Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Tường Ngô Xuân

    10 VF Points
    Thành viên
    14/12/2023 lúc 07:41

    xe em là 1 trong những xe được cập nhật phần mềm 8.7.9.5 hiện tại thấy nó ổn định hơn rất nhiều các bản cập nhật khác