Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Huy Nguyễn Xuân

    25 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 09:49

    Đã ghi rõ là bãi sạc : Gửi xe tính phí thì bác vào cắm sạc 1p cũng bị tính phí. Bác gửi xe ở ngoài 50k/1h. Bác gửi 1p ra bác cũng mất 50K chứ người ta có chịu thu 5k cho bác đâu đâu