Home Diễn đàn Tâm sự Chi tiết gây tranh cãi nhất VF7 🤔 Trả lời cho: Chi tiết gây tranh cãi nhất VF7 🤔

  • Trần Huy Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    15/12/2023 lúc 11:02

    VF7 đã làm gì test được xem dán cách nhiệt ăn thua hay không đâu 🤣 có cái này đi đêm mở ra ngồi sau ngắm trăng ngắm sao, hôm nào trời mát mẻ nắng đẹp mở ra tận hưởng kk cũng hay đấy chứ