Home Diễn đàn Đánh giá xe Phần mền mới ( FRS 8.7.9.5 – SOP) Trả lời cho: Phần mền mới ( FRS 8.7.9.5 – SOP)

  • Lê Dương Thủy

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    20/12/2023 lúc 17:06

    ngày hôm nay xe mình chạy chưa đến 160km mà hết 83% pin. Cung đường đi làm hàng ngày với tốc độ ổn định. Thật k hiểu đội VF lập trình kiểu gì nữa. Sao chưa đuổi việc mấy tay này đi nhỉ?