Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞

 • Minh Trần Nhật Vũ

  50 VF Points
  Thành viên
  20/12/2023 lúc 21:22

  9.5 quá hao điện

  Cùng 1 quảng đường 80km,9.2 mình chạy hết 17%, 9.5 thì hết 20,21%

  Gương lúc nhớ lúc không

  Cam 360 nhiều lúc vẫn không lên