Home Diễn đàn Công nghệ ô tô VF8 FW8.7.9.5 hao pin khi trời lạnh và cách khắc phục Trả lời cho: VF8 FW8.7.9.5 hao pin khi trời lạnh và cách khắc phục

  • Thủy Cao Đức

    25 VF Points
    Thành viên
    20/12/2023 lúc 23:03

    kiểu cập nhật mà lỗi từa lưa này bực thiệt sự. Không thể hiểu nổi 1 bản cập nhật tệ dã man này lại được áp dụng.