Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    21/12/2023 lúc 03:00

    bác cứ vác hợp đồng ra đòi. Vin ko trả thì kiện. hợp đồng ghi tính năng nào đâu mà đền với bù. đừng tham quá bác ơi. tầm tiền con xe nào ngon hơn thì bác chọn