Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    21/12/2023 lúc 06:49

    Mình đi 1 năm 5 ngày xe Odo 28k có sao đâu. Hình như trên cao tốc chưa con xe nào qua mặt được xe VF8 mình. Đây là sự thật 😁