Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 chuẩn bị lùi chuồng khi mở app điều khiển từ xa 💞💞💞💞💞

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    21/12/2023 lúc 09:20

    Được hết như bạn liệt kê thì VF8 thật sự sịn xò nhất còn gì bằng. Chờ VF gọi tên KHTP thôi 👌