Home Diễn đàn VF 9 Vì sao VF "TẠM” dừng không phát triển và cung cấp ADAS nâng cao xe VF9 ở thị trường Việt Nam Trả lời cho: Vì sao VF "TẠM” dừng không phát triển và cung cấp ADAS nâng cao xe VF9 ở thị trường Việt Nam

  • Đông 168

    1 VF Point
    Thành viên VIP
    22/12/2023 lúc 19:13

    Ghế massage cao cấp tiền tỷ mà bạn nói tệ thế luôn àh 😁