Home Diễn đàn VF 8 Hội VF 8-9 Miền Nam – Đã Nhận Được Thư Mời Tham Dự Giải Bóng Đá VinFast Club Miền Nam Mở Rộng Lần 1 Trả lời cho: Hội VF 8-9 Miền Nam – Đã Nhận Được Thư Mời Tham Dự Giải Bóng Đá VinFast Club Miền Nam Mở Rộng Lần 1

  • Lê Thiện

    0 VF Points
    Thành viên
    22/12/2023 lúc 23:35

    dky tham gia tất niên vinfast club miền nam lần này anh, số lượng có giới hạn. Mỗi đội 20 người thôi