Home Diễn đàn VF 8 VF8 – PHẦN MỀM 8795 HAO PIN VÀ CÁCH HẠN CHẾ Trả lời cho: VF8 – PHẦN MỀM 8795 HAO PIN VÀ CÁCH HẠN CHẾ

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  23/12/2023 lúc 14:27

  HÌnh như khi mình bật quạt gió và đặt nhiệt độ trên 25 độ thì hệ thống sưởi sẽ hoạt động?

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 6 tháng, 3 tuần trước by  HÙNG.