Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 – PHẦN MỀM 8795 HAO PIN VÀ CÁCH HẠN CHẾ Trả lời cho: VF8 – PHẦN MỀM 8795 HAO PIN VÀ CÁCH HẠN CHẾ

  • Hiếu Phạm Văn

    5 VF Points
    Khách Danh dự
    23/12/2023 lúc 19:14

    Vf8 em đi đường trường 18kwh,nội ô 24kwh/100km . Trung bình 19.6 kwh/100 km. Khí hậu nhiệt độ trời tối 28 độ, ngày 30 độ tại Vũng Tàu.