Home Diễn đàn Đánh giá xe Xe Xăng Fadill Trả lời cho: Xe Xăng Fadill

  • Xang Hoàng

    25 VF Points
    Thành viên
    24/12/2023 lúc 21:33

    mấy con buôn dìm hàng ép giá. mấy ô lăn tăn lo sợ thì bán thôi. còn ai mua để sử dụng thì còn lâu. kệ giá rẻ. nắng mưa rét buốt ngồi xe êm ấm tội gì