Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 – PHẦN MỀM 8795 HAO PIN VÀ CÁCH HẠN CHẾ Trả lời cho: VF8 – PHẦN MỀM 8795 HAO PIN VÀ CÁCH HẠN CHẾ

  • Hùng Phạm Thế

    25 VF Points
    Thành viên
    25/12/2023 lúc 09:02

    Mình thấy hoàn toàn bình thường. Chỉ ngày đầu tiên lạnh là hao pin khi bật 24-25 độ. Sau để 22 độ thi OK.Đi đường trường chỉ 16,19kwh/100km,