Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF9 Eco chạy được 531km và 468km với bản Plus – Có phải dùng Pin mới? Trả lời cho: VF9 Eco chạy được 531km và 468km với bản Plus – Có phải dùng Pin mới?

  • Phùng Huy Vấn Phùng Huy Vấn

    0 VF Points
    Thành viên
    25/12/2023 lúc 20:45

    có bác nào đa đô Trần kính chúa bang loại gì phụ hợp cho em xin ít lời khuyen