Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sau khi cập nhật phần mềm 8.7.9.5 cho VF8 Trả lời cho: Sau khi cập nhật phần mềm 8.7.9.5 cho VF8

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  25/12/2023 lúc 20:49

  Xe mình ECO

  + Chạy đường trường 194km 18.77kWh/100km

  + Chạy trong phố (mỗi lần đi khoảng 6km) 34.92kWh/100km

  Nhiệt độ ngoài trời 16-20 độ, mưa lạnh. 🙂