Home Diễn đàn VF 8 Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

 • Đông 168

  741 VF Points
  Thành viên VIP
  26/12/2023 lúc 14:54

  😁😁😁 Mua rồi, sử dụng rồi. Là xe mình rồi chả nhé chê xe mình 😁😁😁

  Bác này, tâm lý quá 👌