Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vf e34 .Xin hỏi về phần mềm mới Trả lời cho: Vf e34 .Xin hỏi về phần mềm mới

  • Hanh Nguyen Minh

    100 VF Points
    Thành viên
    27/12/2023 lúc 18:35

    cài mới ổn hơn, it hoa pin hơn, ga nhạy hơn, không bị lỗi khi đậu sát tường khi khởi động. Nên cài đi em nhưng cũng tùy chổ NV cài ko tân tâm có khi mang lại vài lần vì cài thiếu