Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sau khi cập nhật phần mềm 8.7.9.5 cho VF8 Trả lời cho: Sau khi cập nhật phần mềm 8.7.9.5 cho VF8

  • Tiến Vũ Thành

    0 VF Points
    Thành viên
    28/12/2023 lúc 06:05

    xe tôi vẫn dùng PM 8.7.9.2 mấy hôm thời tiết lạnh sáng sớm đi gần thấy hao pin nhanh rất nhanh 2,5 km/1% ( bật sưởi ghế lái và vô lăng khoảng 4 phút đủ ấm là tắt) nếu đi đường dài vẫn bình thường