Home Diễn đàn Đánh giá xe Sau xe xăng, nếu đổi xe mới bạn chọn loại nào? EV or HYBRID Trả lời cho: Sau xe xăng, nếu đổi xe mới bạn chọn loại nào? EV or HYBRID

  • Hiếu Phạm Văn

    5 VF Points
    Khách Danh dự
    28/12/2023 lúc 12:57

    Bạn nên tham khảo kỹ trước khi lấy hybrid. Dân Mỹ rất sợ xe Hybryd và xe turbo nó sớm hỏng và rất tốn chi phí thay thế.