Home Diễn đàn VF 9 VF9 – sau khi nâng cấp phần mềm có tiếng động lạ trong cabin Trả lời cho: VF9 – sau khi nâng cấp phần mềm có tiếng động lạ trong cabin

  • Vũ Nguyễn Hồ Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    31/12/2023 lúc 12:07

    xe mình cũng bị, đặc biệt khi khởi động xe rồi ra ngồi gần khu vực bánh phía sau sẽ nghe tiếng bụp bụp rất lớn, ban đầu mình nghĩ là do treo khí nén, nhưng mình thử ngồi kiểm tra một lúc lâu vẫn nghe tiếng đó.