Home Diễn đàn Tâm sự Vấn đề giảm sóc không êm và tiến kêu của treo sau trên vf8 giải pháp nào cho khách hàng tiên phong. Trả lời cho: Vấn đề giảm sóc không êm và tiến kêu của treo sau trên vf8 giải pháp nào cho khách hàng tiên phong.

  • Hinh Nguyễn Đức

    250 VF Points
    Thành viên
    01/01/2024 lúc 21:12

    bác nói rất chuẩn, mình là người bỏ tiền ra mua và chấp nhận các rủi do khi làm người tiên phong thì hãng cũng cần phải có các giải pháp để khắc phục các lỗi gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng