Home Diễn đàn Đánh giá xe Vf8 không nhận sạc pin 11kw tại nhà Trả lời cho: Vf8 không nhận sạc pin 11kw tại nhà

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    01/01/2024 lúc 23:11

    Một là sạc bạn mua loại đểu, nên bắt bọn bán đến lắp đặt bảo hành. Thứ 2 là dòng điện 3 pha khu bạn quá yếu, thứ 1 mà làm đúng hết chuẩn sạc tốt thì liên hệ bên điện lực để fix lỗi, tôi dùng starchage cắm 1 phát ăn ngay 100 lần ăn cả trăm chưa bao h lỗi phát nào nhé