Home Diễn đàn Đánh giá xe Vf5 lỗi vin không khắc phục triệt để. Trả lời cho: Vf5 lỗi vin không khắc phục triệt để.

  • NGUYỄN HỮU THÁI NGUYỄN HỮU THÁI

    0 VF Points
    Thành viên
    01/01/2024 lúc 23:29

    Xe mình thì báo lỗi cảnh báo áp suất miết,dù đã bơm bánh đầy đủ,cam lùi thì lâu lâu bị nhòe hột cát ko thấy,gương hậu thì ko cảnh báo điểm nữa.mong VF khắc phục