Home Diễn đàn Tâm sự Sạc pin Trả lời cho: Sạc pin

 • Quân Đặng Đức Minh

  15 VF Points
  Thành viên
  02/01/2024 lúc 06:32

  Cái này có nhiều cái để bàn lắm, tuy nhiên mình chỉ chia sẻ ngắn gọn thôi.
  1. Trạm sạc thuộc về VinES, Vinfast bán xe, GSM mua xe và sạc tại VinES, với VinES, GSM cũng là khách hàng.
  2. Bạn nói taxi ý thức kém, vậy đổi lại ko phải taxi mà khách lẻ đi vf5 thì sao? làm sao cấm họ dc trong khi trạm sạc là công cộng.
  3. Liệu cấm xog rồi có xảy ra tình trạng là trụ nhỏ thì GSM sạc, trụ lớn thì bỏ trống chả ai sạc vì khách lẻ nhu cầu sạc làm sao lớn bằng taxi.
  Yêu cầu của bạn đưa ra là vô lý