Home Diễn đàn Đánh giá xe Vf5 lỗi vin không khắc phục triệt để. Trả lời cho: Vf5 lỗi vin không khắc phục triệt để.

  • Thục Nguyễn Trường

    5 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 08:35

    Mình từng bị lỗi này. Không cần thay máy đâu bác. Chỉ cần sửa máy + update phần mềm thì hết kêu. Bác cứ liên hệ với tổng đài và mô tả lỗi để họ hẹn lịch với nhà máy và 3S cho bác, nhưng sửa sẽ mất ít nhất 12 ngày nên tốt nhất bác hẹn sau tết hẵng làm