Home Diễn đàn Sắc màu VinFast NÊN TẶNG QUÀ LUÔN CHO CÁC THÀNH VIÊN CÓ BÀI VIẾT SẮC MÀU VINFAST ĐÃ ĐẠT TIÊU CHÍ Trả lời cho: NÊN TẶNG QUÀ LUÔN CHO CÁC THÀNH VIÊN CÓ BÀI VIẾT SẮC MÀU VINFAST ĐÃ ĐẠT TIÊU CHÍ

  • Trần Quang Mạnh

    30 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 09:00

    có vẻ như add đã lắng nghe ý kiến này, mình và nhiều anh em đã nhận đc xe mô hình dù ctr chưa kết thúc. Anh em nhận được đăng lên giúp số bài đăng tăng khá nhanh. Mong là trước khi kết thúc thời hạn cuộc thi sẽ đủ 500 bài.