Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VF5 kêu cạch Trả lời cho: VF5 kêu cạch

  • Bắc Nguyễn Trung

    0 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 09:37

    cạch khi tăng giảm ga là lỗi động cơ. cạch khi xe khởi động và di chuyển lần đầu đạt 40km/h thì đó là kích hoạt cân bằng đt và abs, thỉnh thoảng cạch phát thì đó là đóng mở điều hoà