Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lux SA Tiếng cọt kẹt phần nhựa ở cánh cửa và cốp 🇻🇳 Trả lời cho: Lux SA Tiếng cọt kẹt phần nhựa ở cánh cửa và cốp 🇻🇳

  • Anh Khoa Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 10:21

    Anh mua chai bảo dưỡng cao su, loại tốt nhen ( mình xài chai này Wurth), xịt nhẹ nhàng và vừa đủ vào các ron cửa, cải thiện rõ rệt.