Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Mua xe máy điện Evo mà chưa đc công điểm Trả lời cho: Mua xe máy điện Evo mà chưa đc công điểm

  • Anh Minh Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 10:30

    bác mua online hay off? bác phải mua online, chọn Chương trình tặng điểm dành cho thành viên, bữa trước em mua đã được cộng điểm rồi, nếu bác chọn đúng mà chưa được + điểm thì bác liên hệ tổng đài để được hỗ trợ xem