Home Diễn đàn Tâm sự Thất vọng với cái cách VinFast đối xử với khách hàng tiên phong VF9 Plus 7 chổ Trả lời cho: Thất vọng với cái cách VinFast đối xử với khách hàng tiên phong VF9 Plus 7 chổ

  • LONG TRUONG HONG

    0 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 12:16

    Bạn nên gọi đến CSKH hoặc gửi email đến CTY để được làm rõ bức xúc của bạn.