Home Diễn đàn Đánh giá xe Tiếng kêu lạ phía sau xe VF9 Trả lời cho: Tiếng kêu lạ phía sau xe VF9

  • Anh Vũ Cao

    75 VF Points
    Thành viên
    02/01/2024 lúc 13:02

    Xe tôi lấy cuối tháng 06/2023 cũng bị ngay rồi, tiếng loạch xoạch như kiểu chiếc ghế massage đang hoạt động ý, mà qua mấy lần update rồi vẫn không hết