Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Quản lý việc sạc của xe tắc xi xanh Trả lời cho: Quản lý việc sạc của xe tắc xi xanh

  • Quang Trường Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    04/01/2024 lúc 20:33

    bác nói đúng đó, có quy định hết chứ GSM chẳng sạc hết đc đâu, chỉ giỏi lắm 50% súng thôi. Bác nào bảo GSM cắm đc hết thì xem lại mấy bác Xanh kia có đậu lén lút k đấy