Home Diễn đàn Tâm sự Vf8 nên thay đổi mở cửa và cốp k mở màn hình chính Trả lời cho: Vf8 nên thay đổi mở cửa và cốp k mở màn hình chính

 • Quân Đặng Đức Minh

  15 VF Points
  Thành viên
  05/01/2024 lúc 08:31

  bác chỉ nghĩ tiện cho bác nhưng không tiện cho đa số.
  1. Mở cửa như vậy quên khóa thì mất đồ vì xe tối thui, ko sáng đèn cũng ko sáng màn.
  2. Tự nhiên phải nhấn gấp đôi làm hư hao chìa nhanh hơn.
  3. chưa có hãng nào làm vậy