Home Diễn đàn Sắc màu VinFast FADIL – người bạn đồng hành tuyệt vời Trả lời cho: FADIL – người bạn đồng hành tuyệt vời

  • Hải Ngô Đức

    0 VF Points
    Thành viên
    07/01/2024 lúc 07:55

    Là lắp cảm biến ánh sáng, ở đoạn giữa táp lô có ô nhỏ nhỏ chờ sẵn ấy ạ. Tự động mở đèn khi trời tối hay vào hầm. Tiện lắm. Mời bác vào nhóm fb Fadil hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó có nhiều thông tin hữu ích.