Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xe xăng giờ bị phân biệt đối xử hay là hết thời thì bỏ nhỉ. Trả lời cho: Xe xăng giờ bị phân biệt đối xử hay là hết thời thì bỏ nhỉ.

  • Thuấn Nguyễn văn

    0 VF Points
    Thành viên
    07/01/2024 lúc 10:41

    cái này do cố vấn dịch vụ nhé. nhân viên dịch vụ họ vẫn đem xe ra rửa qua nhưng cố vấn thì gọi bảo không phải rửa 🤣🤣. vui thì vui ngay từ đầu mà có điều phân biệt mình mới nói à