Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vợ chồng em cãi nhau xem xe điện với xe xăng cái nào bảo vệ môi trường hơn. Mọi người cho em ý kiến với Trả lời cho: Vợ chồng em cãi nhau xem xe điện với xe xăng cái nào bảo vệ môi trường hơn. Mọi người cho em ý kiến với

 • Minh Trần Nhật Vũ

  0 VF Points
  Danh dự
  07/10/2022 lúc 20:52

  Xe điện thì bảo vệ môi trường hơn

  Vì xe điện không thải khí thải ra môi trường