Home Diễn đàn Hỏi – Đáp VFE34 mùa đông đi tốn điện hơn Trả lời cho: VFE34 mùa đông đi tốn điện hơn

  • Tiến Nguyễn

    5 VF Points
    Thành viên
    11/01/2024 lúc 13:54

    đổ đèo thì e k thắc mắc vì có sạc ngược vào pin, cơ mà đi phố mà bác đi dc 15.59 là tiết kiệm đấy, dạo này e toàn 18 19, mùa k lạnh đỡ hơn tí thì cũng tầm 17