Home Diễn đàn Sắc màu VinFast Lux A 2.0 Sự lựa chọn của tôi Trả lời cho: Lux A 2.0 Sự lựa chọn của tôi

  • Minh Nguyễn Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    12/01/2024 lúc 09:13

    mình mới chuyển từ CUV xuống Lux A, mới đầu cảm nhận chưa quen do vị trí ngồi hơi thấp nhưng về độ êm ái, khả năng cách âm, độ vọt thì thật tuyệt vời, 1 cảm giác mê dành cho người thichd lái xe