Home Diễn đàn Đánh giá xe Bán tải VF & Những phá cách mà xe khác không có => hơn 400km/lần sạc Trả lời cho: Bán tải VF & Những phá cách mà xe khác không có => hơn 400km/lần sạc

  • Đông 168

    941 VF Points
    Thành viên VIP
    12/01/2024 lúc 09:18

    A zui đã àh nha. Chỉ cần nhìn là gương tự cân chỉnh hướng phù hợp, rất xịn xò. Đẳng cấp của Bán tải VF Wild là đây 👌