Home Diễn đàn Lux & Fadil Các anh chị cho em hỏi xe Fadil mà gương không tự cụp mở được đã được thay miễn phí 1 lần rồi thì có được thay tiếp k ạ ☺️ Trả lời cho: Các anh chị cho em hỏi xe Fadil mà gương không tự cụp mở được đã được thay miễn phí 1 lần rồi thì có được thay tiếp k ạ ☺️

  • Hòa Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    17/01/2024 lúc 08:23

    Đã nằm trong diện còn bảo hành và được bảo hành thì 1 lần chứ 10 lần hãng vẫn thay cho bạn